Általános szerződési feltételek

A feltételek vonatkoznak:

Csernus Csaba egyéni vállalkozóra (6060, 6060 Tiszakécske, Babits Mihály u. 10. , Adószám: 68657341-1-23 ) , Szöllősi Renátó egyéni vállalkozóra (6800, Hódmezővásárhely, nyár utca 29. , Adószám: 69141997-1-26), továbbiakban, mint Szolgáltatók, mint Edzők, illetve, aki a személyre szabott szolgáltatásokat igénybe veszi, továbbiakban, mint Felhasználóra.

 1.Felhasználási feltételek

– Minden szolgáltatás sportcélú szolgáltatás, mely az egészség megőrzését tartja a legfontosabbnak. — Minden szolgáltatást kizárólag saját felelősségre lehet igénybe venni.
– A Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak orvosi felügyelet mellett sportolhat addig, amíg az orvosi szakvélemény ezt megengedi és erről saját maga felel, semmilyen tájékoztatási kötelezettsége nincs az edzője felé, amíg az orvosi szakvélemény megengedi a tervezett edzésterhelést.
– Bármilyen sportsérülésért kizárólag a Felhasználó felel, ezt a felelősséget a Szolgáltatóra nem háríthatja át.

2. Az egyéni edzéstervek feltételei

– Az egyéni edzésterv egy, a Felhasználó személyére szabott privát edzésprogram, mely a Felhasználót egyéni sportcéljai elérésében segíti felépített, tervezett, rendszeres edzésekkel, melyet átruházni, másolni, továbbítani minden körülmény közt tilos.
– A Szolgáltató, valamint Edző egyaránt vállalja, hogy a legjobb tudását adja minden egyéni edzéstervhez.
– Az Edző kötelessége, hogy az egyéni sportcéloknak, lehetőségeknek megfelelő edzéstervet állítson össze, melyet a választott szolgáltatás függvényében ott meghatározott módon felül kell vizsgálnia az igények, a rendelkezésre álló információk és a lehetőségek függvényében.

-Az edzéstervek heti rendszerességgel kerülnek feltöltésre.
-Az egyéni edzésterv figyelembe veszi a Felhasználó céljait, edzettségi állapotát és ezek függvényében a legkörültekintőbb módon készülnek.
-Az egyéni edzésterv sem garantálja a sikert.
-A Felhasználónak egészségi állapotában bekövetkező változásról azonnali tájékoztatási kötelezettsége van a Szolgáltató és/vagy az Edző számára, melyet megtehet írásban, elektronikusan és szóban.
-A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben visszajelzései nem elégségesek, vagy hiányosak az edzéstervezés nem valósulhat meg, vagy sérül az edzettségi állapotnak megfelelő terv készítése.
-A Felhasználó elfogadja, hogy semmilyen más sporttevékenységet nem végezhet az Edző tájékoztatása nélkül, hiszen ez befolyásolja az egyéni edzésterv hatékonyságát.
-A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások megváltoztatására és az igények egyedi elbírálására. Ezt a változást köteles 30 nappal a változást megelőzően a Felhasználóval közölni.

3. Fizetési feltételek

-Az edzéstervezés, mint szolgáltatás díját a Felhasználó számla ellenében minden esetben a Szolgáltatónak fizeti meg. A számlák elküldése elektronikus formában történik meg a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
-A fizetési határidő, a megrendelt szolgáltatás fordulónapját követő legfeljebb 10. nap.
-Fizetési gyakoriság: havi
-A fizetésekről szóló számlát a Szolgáltató állítja ki a Felhasználó számára.
-A Felhasználó tudomásul veszi, hogy akut betegség, vagy baleseti eredetű sportsérülés és ezek miatti edzések felfüggesztése esetén is fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a kihagyás mértéke nem haladja meg az 8 napot és erre a 8 napra nem kap edzéstervet. 8 napnál hosszabb időszak esetén kérheti a szolgáltatás szüneteltetését Ha meghaladja ezt az időtartamot, minden esetben egyéni megállapodás lesz a mérvadó, melynek alapját a fizetett díjak és nem teljesített szolgáltatások kiegyenlítésére történő törekvés határozza meg, így megoldás lehet a visszafizetés, az edzésterv írásának későbbi időpontban történő teljesítése, vagy bármi egyéb, a Szolgáltató és a Felhasználó által közösen elfogadott megállapodás. Amennyiben a megállapodás nem lehetséges, úgy a Szolgáltató visszatéríti a meg nem szolgált díjakat a Felhasználó számára az utolsó tervezett edzést követő 30 napon belül.

4. Felmondási feltételek

-A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti a szolgáltatás szüneteltetését, vagy megszűnését!
-A Szolgáltató is kezdeményezheti a szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését abban az esetben, úgy véli, hogy szakmaiságukat veszélyezteti az együttműködés, például: a tervezett és végrehajtott edzések aránya 75% alatti, vagy ha Felhasználó megszegi a kötelezettségeit.
-A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyedi elbírálásban részesítsen Felhasználó(kat).

5. Az adatok különleges kezeléséről edzéstervezés során

-A Felhasználó minden esetben köteles elfogadni az aktuális Általános adatkezelési irányelveket.
-A Felhasználó edzésterve, edzésnaplója és a TrainingPeaks egyéni felhasználói felülete és ezeknek teljes tartalma a személyes adatnak minősül, melyet 3. fél számára nem adhatók tovább. Ehhez a felülethez az Edző, a Szolgáltató férhet hozzá, abból a célból, hogy a Felhasználó számára kiírt programot véleményezze, elemezze, módosítsa, tervezze a célból, hogy a Felhasználó a lehető legnagyobb mértékben fejlődjön.

6. Értelmező rendelkezések

-Edzésterv: olyan tervezett, felépített, tudományos és tapasztalati alapokon nyugvó program, mely edzések sorozatára épül és egy sportcél elérését hivatott szolgálni
-Edzés: az edzéstervben szereplő bármilyen mozgásforma
-Edzésnapló: az a felület, ahol a Felhasználó az edzés objektív adatait és szubjektív élményeit vezeti.
-Szolgáltatás kezdete: az a nap, amelyik az Edző által elkészített első heti edzésterv első napja.

Dátum: 2020.04.04

Hasznos Információk